Marinaen

Levangersundet Marina er et andelslag og tilbyr 30 båtplasser i Levanger sentrum. Marinaen ble startet opp høsten 2009, og per i dag er så godt som alle plasser solgt. Anlegget fremstår meget bra,
havna er godt skjermet for vær og vind, og det gjennomføres jevnlig vedlikehold.

Dersom noen ønsker å kjøpe båtplass, kan styret kontaktes. Se informasjon under vignetten «kontaktinfo».

I tillegg til fritidsbåter, har vi også satt av plass til fiskere/hobbyfiskere. Dette er en egen brygge, i fortsettelsen av gjestebryggene.

Levangersundet Marina er medeier i «Marinetank Levanger AS», som arbeider med å få på plass et tankanlegg. Det arbeides aktivt med dette, og vi håper at det kommer på plass til sesongen 2017.

Etter hvert vil det også bli bygget et lite bryggehus på en av våre flytebrygger. Her kan andelseierne møtes til båtprat o.l.

Gjestehavn

Levangersundet Marina overtok i 2013 gjestehavna som Levanger Kommune har vært ansvarlig for. Gjestehavna er utbygd og oppgradert, og fremstår som en av de flotteste havnene i Trondheimsfjorden. Dette mye på grunn av den naturlige havna i Levanger, og at Sjøparken har fått et formidabelt ansiktsløft. Her er amfi, flott parkanlegg, og flere restauranter i umiddelbar nærhet.

Levangersundet Marina tilbyr sanitæranlegg  med dusj, vaskerom og toalett for alle båtgjester. Betaling foregår gjennom SMS (gopark) og APP (gomarina)

Levanger er omkranset av jord- og skogområder, og grenser til Trondheimsfjorden. Gjestehavna ligger midt i byen, og har nærhet til alle funksjoner og tilbud som måtte finnes. Om sommeren er det yrende liv, og det arrangeres hvert år flere festivaler. Mest kjent er den årlige martnaen, som arrangeres første uken i august.

Velkommen til Levanger, og til et flott havneanlegg i Levangersundet.

Bilder

Nyheter


Oppgradering av gjestehavna

Det er planer om en del oppgradering av gjestehavna. Vi planlegger en ny pir, slik at det blir en dobbel hestesko. I tillegg blir en pir skiftet ut, og en blir oppgradert. Alt dette håper vi skal være klart til sesongen starter.

Kontaktinfo

Levangersundet Marina SA
Sjøgata 19
7600 Levanger
post@levangersundet.no


Lasse Austad
Verv:
styreleder
Telefon:
990 05 569
Epost:
lasse.austad@ntebb.no
Sigurd Øvrebø
Verv:
kasserer
Telefon:
922 87 670
Epost:
Sigurd.ovrebo@rolls-royce.com
Arnfinn Falstad
Verv:
sekretær
Telefon:
901 85650
Epost:
arnfinn@exron.no
Ove Kvam
Verv:
styremedlem
Telefon:
906 24 347
Epost:
ove@kvamagentur.no
Ketil Olsen
Verv:
styremedlem
Telefon:
901 08 475
Epost:
ketil@astrabygg.no

Linker